sasenov
България, 9 Септември, 1978
Пълно описание